fbpx

Planuj swoje zadania marketingowe i śledź postępy!

Pobierz Marketing Habit Tracker, dzięki któremu zaplanujesz swoje comiesięczne marketingowe zadania. Wszystko po to, aby realizować swoje cele sprzedażowe i finansowe.

Jak pracować z Trackerem?

Cel, plan i działanie, to trzy kluczowe elementy sukcesu w marketingu i biznesie online. Pamiętaj też o codziennym sprawdzaniu swoich postępów!

1. Określ swój miesięczny cel przychodowy

Działania marketingowe mają sens, jeśli wiesz ile chcesz zarobić w miesiącu.

2. Określ swój cel sprzedażowy

Cel dochodowy podziel przez cenę swojego produktu lub usługi. Określ w ten sposób miesięczny cel sprzedażowy.

3. Ustal trzy kluczowe zadania, dzięki którym zrealizujesz swoje cele

Ustal priorytety działań marketingowych, które umożliwią ci realizację celów sprzedażowych, a tym samym finansowych np. stworzenie lead magnetu oraz kampanii reklamowej.

4. Podziel główne zadania na mniejsze i przydziel im termin realizacji

W kwadratach, które odpowiadają dniom miesiąca zaznaczaj krzyżykiem wykonanie czynności.

Pobierz Marketing Habit Tracker do druku (PDF)

>